3 dôvody prečo k nám prejsť

  • Objednávka na konkrétny termín Ako nášho pacienta Vás ošetríme v čase, ktorý Vám najviac vyhovuje.
  • Moderné prístroje Najmodernejšie prístroje pre Vaše bezbolestné a krátke ošetrenie.
  • Vysoká loajalita 95% nových klientov máme z referencií našich spokojných pacientov.

Dôležité kontakty

STOMATOLOGICKÉ CENTRUM

Košická 58
821 08 Bratislava
Mobil: +421 905 368 916
Mobil: +421 918 778 024
E-mail: info@mysmile.sk

AMBULANCIA PRE DETI

Ambulancia bola zrušená.
Radi Vás s vašimi deťmi privítame
v našom Stomatologickom centre.

Úvod > Cenník >

Zubná ambulancia cenník

Cenník zubná ambulancia

Kód Názov výkonu Cena v EUR
D01 Vstupné vyšetrenie bez RTG 45
D02 Preventívna stomatologická prehliadka bez RTG 20
D03 Cielené stomatologické vyšetrenie 30
D04 Odborná konzultácia 45
D05 Vstupné pedostomatologické vyšetrenie bez RTG 45
D06 Preventívna pedostomatologická prehliadka bez RTG 20
D06a Preventívna pedostomatologická prehliadka bez nových kazov 0
D07 Onkologická prehliadka lampu VELscope 20
KO Kontrolné vyšetrenie 15
D11 Vyžiadané akútne vyšetrenie 50
D12 Vyžiadané akútne ošetrenie mimo pracovného času-1.hodina 80
D12a Každá ďalšia hodina ošetrenie mimo pracovného času 35
D52 RTG snímok intraorálny 10
D53 RTG snímok bitewing 15
XD54 Panoramatický RTG 20
3D 3D vyšetrenie 70
A01 Povrchová slizničná anestéza 5
A02 Injekčná anestéza 10
A03 Intraligamentová anestéza 15
A04 Premedikácia pacienta 80
A05 Prepadnutá záloha * Od 100
A11 Administratívny výkon, správa 35
DP Darčeková poukážka Od 50
N03a Odstránenie zubného kameňa - 1 sextant 9
N03b Airpolishing - 1 sextant 9
N03c Profylaktická hygiena u detí – 1sextant 9
N03g Subgingiválne pieskovanie – za zuboradie 20-60
N11a Lokálna fluoridácia zubov – za zuboradie 15
N10 Ošetrenie zubov profylaktickou pastou - za zuboradie 20
N01 Profylaktická inštruktáž ústnej hygieny 20
N01a Reinštruktáž 10
N01b Profylaktická inštruktážústnej hygieny+pomôcky 30
N01c Profylaktická inštruktáž u detí 10
PIPV Profylaktická inštruktáž+parodontologické vyšetrenie 50
DPK Dentálne pomôcky Od 1
C19 Uzavretá kyretáž parodontálnych vačkov - za zuboradie 45-80
C18 Hĺbková kyretáž parodontálneho vaku 20
B01 Bieliaca dlaha TRESWHITE 50
B02 Bielenie OPALESCENCE 125
B03 Vnútorné bielenie – za každý zub 40
B04 Ambulantné bielenie svetlom aktivované 530
BPW Bielenie Purewhitening ambulantné 480
BPWd Bielenie Purewhitening domáce 380
Pr80a Bieliaca dlaha 50
V04 ProRoot Od 20
V05 Fotokompozit - jedna plôška 70
V06 Fotokompozit - dve plôšky 90
V07 Fotokompozit - tri plôšky 100
V09 Nepriame prekrytie – ochranná podložka 10
V10a Rekonštrukcia korunky zuba - priama- SIC 130
V10b Rekonštrukcia korunky zuba - priama- Fotokompozit 150
V01a Skloionomerná výplň - jedna plôška 70
V02a Skloionomerná výplň - dve plôšky 90
V03a Skloionomerná výplň - tri plôšky 100
TK1 Enamel Hri-thermo-1 plocha 70
TK2 Enamel Hri-thermo-2 plochy 90
TK3 Enamel Hri-thermo-3 plochy 110
TK4 Enamel Hri-thermo – rekonštrukcia 150
TK1m Enamel Hri-thermo -1plocha-preparácia pod mikroskopom 100
TK2m Enamel Hri-thermo -2plochy -preparácia pod mikroskopom 120
TK3m Enamel Hri-thermo -3plochy-preparácia pod mikroskopom 140
TK4m Enamel Hri-thermo-rekonštrukcia-preparácia pod mikroskopom 170
O21 Separácia zubov 10
SW01 Swarovski kryštál 15
AZ Artikulačný zábrus 15
P05 Odstránenie lokálneho dráždenia 15
V16a Ošetrenie citlivých zubných plôšok 25
V21 Provizórne ošetrenie 20
V48 Nasadenie koferdamovej blany 10
V49 Nasadenie koferdamovej blany – každý ďalší zub 5
N02 Pečatenie fisúr - každý zub 45
XO01 Aplikácia HEAL OZONE + Ozone reductant 35
L01 Ošetrenie LASEROM 50
V30 Exstirpácia zubnej drene rotačnými nástrojmi-za kanálik 20
V30d Endodontické ošetrenie u detí 100
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie – Calcicur 20
V32 Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne -za 1 kanálik 30
V33 Devitalizačná pasta 20
XV41 Endodontické ošetrenie - za každý koreňový kanálik 30
XV41m Endodontické ošetrenie pod mikroskopom za každý kor.kanálik Od 70
XV45 Plnenie koreňového kanálika s MTA Od 30
XV43 Použitie čapu THERMAFILE 30
XV44 Plnenie koreňového kanálika metódou Beefil 40
V45 Použitie duálneho cementu Maxcem 20
XV46 Zavedenie titánového pulpálneho čapu 35
XV47 Zavedenie skleneného pulpálneho čapu+Maxcem 45
PP1 Parciálne znesenie infikovaného nervu 160
PP2 Totálne odstránenie infikovaného nervu s plnením 260
F63 Stiahnutie fixnej náhrady - za každý pilier 50-90
F64 Opätovné nasadenie fixnej náhrady – za každý člen 35
Pr60 Provizórna korunka zhotovená v ambulancii 50
Pr61 INLAY koreňová nepriama liata 90
Pr68 Živicová korunka 120
Pr59 Keramická inlay, onlay 400
Pr69 Preparácia zuba na schodík 35
Pr69m Preparácia zuba na schodík pod mikroskopom 50
Pr70i Kovokeramická korunka na implantát 350
Pr70 Kovokeramická korunka 300
Pr70d Korunka u detí – kovová, zirkonová 50-70
Pr71 INLAY alebo medzičlen TARGIS - VECTRIS 270
Pr72 Bezkovová celokeramická korunka - EMPRESS 400
Pr74 Odstránenie nevyhovujúceho koreňového čapu 50-150
Pr76 Bezkovová celokeramická korunka - CERKON 450
Pr76i Bezkovová celokeramická korunka – CERKON na implantát 500
Pr77 Repínový odtlačok 20
Pr78 Alginátový odtlačok 20
Pr79 Silikónový odtlačok 30
Pr79a Polyéterový odtlačok 40
SZV Skúška zubov vo vosku 35
Pr80 Náhryzová dlaha 120
Pr80b Ochranná fólia 150
Pr81 Imediátna náhrada 500
Pr83 Celková snímateľná náhrada 500
Pr84 Čiastočne snímateľná náhrada 500
Pr85 Liaty výstužný strmeň 50
Pr86 Spona trojramenná 30
Pr87 Medzerník s doplnením jedného zuba 160
Pr88d Medzerník v detskom chrupe 150
Pr89 Mostík na sklenenom vlákne – podľa rozsahu Od 500
Pr89a Sklenené vlákno-za zub 70
Pr90 Zásuvný spoj 90
Pr91 Frézovanie 45
Pr92 Skeleta 500
Pr93 Výstužná sieťka do protézy 50
Pr95 Rebázovanie Od 100
Ph94 Oprava snímatelnej náhrady Od 40
Ph95 Vloženie zuba do protézy Od 30
CR1 Inlay – metóda CEREC 400
CR2 Keramicka korunka, fazeta,onley,overlay – metódou CEREC 400
CR3 Keramicka korunka, fazeta,onley,overaly-CEREC Emax 500
BR Branemarkov mostík 2500
IL Individuálna lyžica Od 20
MU Mock up- jeden člen Od 90
SM Vyhotovenie a analýza študijných modelov 30
WX Wax up – jeden zub Od 50
R1 Registrácia medzičeľustných vzťahov tvárovým oblúkom 150
R2 Registrácia medzičeľustných vzťahov 100
INL Individuálna nadstavba liata Od 170
E80a Chirurgicke odkrytie implantatu Od 100
E01 Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa 40
E11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 50
E12 Extrakcia viackoreňového zuba 70
E14 Sutura extrakčnej rany 10
E14a Sutura slizničnej rany 15
E15 Egalizácia alveolárnej kosti  Od 140
E21a Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí Od 100
E21b Komplikovaná extrakcia zuba alebo jeho častí - molárna oblasť Od 170
E22 Chirurgická extrakcia zuba 130 - 300
E23a Resekcia zuba 150 - 250
E24 Frenulektómia 120
E24a Frenulektómia laserom Od 160
E25 Prehĺbenie vestibula Od 150
E25a Prehĺbenie vestibula laserom Od 210
E26a Otvorená kyretáž parodontálneho vačku Od 200
E27 Cystektómia + histologický popis 170 -300
E30 Chirurgické odstránenie  novotvarov (mukokéla, fibróm, cysta...) Od 200
E28 Papilektómia Od 50
E29 Hemisekcia koreňa 90 - 140
E31 Dekapsulácia zuba 40
E61 Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie 15
C05 Ošetrenie poextrakčnej rany Alvogylom 15
C06 Chirurgické čistenie suchého lôžka Od 15
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti Od 20
C09 Zavedenie drenu 15
C10 Úprava mäkkých tkanív elektrokauterom 20
C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 15
K01 Aplikácia protizrážadla 20
E90 Zavedenie intraoseálneho implantátu Straumann - BL,BN,ROX 850
E90m Zavedenie miniimplantátu     Od 400
E91 Vhojovacia čiapočka 50 - 100
E92 Nadstavba na implantát 200 - 400
E93 Implantoplastika Od 500
E94 Intraoseálny implantat ICX    650
AUG Augmentácia tkanív Od 250
AUT Autotransplantácia zuba Od 500
BS BoneCeramic (podľa množstva) Od 200
EGA Egalizácia po extrakcii+sutura 120
HIS Histológia tkanív 100 - 200
IMB Implantologická membrána Od 350
I01 Implantačná šablóna 45
KG Keramická gingiva-jeden zub Od 50
KM1 Krycia membrána Od 330
SF Sulcus former 30 - 80
SL Sinus lift Od 350
SS Sinus split Od 400
SS1 Spojivový štep-podľa veľkosti Od 220
WS Wasmundova plastika Od 90
P09 Vestibuloplastika Od 100

* V prípade ak pri rezervácii termínu je nutná úhrada zálohy vopred, započíta sa táto záloha s konečnou sumou za ošetrenie. V prípade ak sa pacient bez náležitého ospravedlnenia zaslaného zubnej ambulancii najneskôr tri pracovné dni pred termínom rezervácie na dohodnutý termín nedostaví, vyjadruje týmto súhlas s tým, že záloha v plnej výške prepadne v prospech zubnej ambulancie.

 

Aby sme Vám mohli ponúknuť kvalitné služby a pokročilé funkcie, využívame cookies. Prehliadaním tohto webu s týmto súhlasíte.